Nieuws

Zin en onzin in de supermarkt.

18 maart 2018 om 14.00 uur.

Loethe Olthuis had ons wat te vertellen. 

Het was een zeer geslaagde informatiemiddag met veel gelegenheid tot het stellen van vragen.

Er was veel belangstelling