Nieuws

Algemene Beschouwingen 2015

Op 28 oktober 2015 is de Gemeentebegroting onderwerp van gesprek geweest in de Gemeenteraad. Zoals te doen gebruikelijk geven de raadsfracties dan in grote lijnen aan hoe zij tegenover de keuzes van raad en College staan in de Algemene Beschouwingen.

Lees verder

Parkeerkoe?

Kijkend naar de Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 vraagt GroenLinks Harlingen zich af of B&W niet te opportunistisch is. Na het cruiseavontuur met hoge verwachtingen, komt het College nu met parkeerplannen die er niet om liegen.

Lees verder

Collegialisme ipv dualisme

Ook tijdens de begrotingsmaand valt het GroenLinks Harlingen weer op: de raadsfracties van de Collegepartijen missen de daadkracht om 'hun' College kritisch te benaderen.

Lees verder

Burgerspraak Wijnamer fietspad?

Tijdens de commissievergadering van 14 oktober 2015 heeft GroenLinks Harlingen vragen gesteld over het fietspad Wijnaldum-Midlum/oversteekbrug Zuidwalweg.

Lees verder

Afdelingen onder het mes

De afdelingen van GroenLinks in Noordwest Friesland gaan onder het mes. Dit heeft te maken met de aanstaande gemeentelijke herindeling per 2018.

Lees verder

Continumeting REC

In september 2015 is door de Gemeenteraad Harlingen ingestemd met een continumeting in de pijp van de REC gedurende een jaar. Een prima eerste stap, aldus GroenLinks Harlingen. (Zie ook eerdere bericht over LuchtKwaliteitsOnderzoek) Maar continu moet echt continu zijn om werkelijk conclusies te kunnen trekken. Zodoende is een motie ingediend met de oproep om na het ene jaar door te gaan met de metingen. Deze motie heeft ondanks de steun van D'66 en Wad'NPartij geen meerderheid gekregen.

Lees verder

Pagina's