Afdeling

GroenLinks is als landelijke partij opgedeeld in een aantal regio's waarin lokale partijgeledingen met elkaar samenwerken. Voor deze regio zijn dat de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Vlieland en Terschelling.

Afdelingsbestuur

Voorzitter: Joop van der Heide

Secretaris: Emmy van Vliet-Hofman

Penningmeester: Henk Bosma

Overige bestuursleden: Janny Travaille, Dick Hogenbirk

 

Binnen de afdeling kennen we een tweetal

Raadsfracties:

GroenLinks Harlingen (http://harlingen.groenlinks.nl/mensen)

GroenLinks Franekeradeel (http://groenlinksfranekeradeel.nl/pagina/Fractie/5/)