Nieuwe bedrijven

Bij de vestiging van nieuwe bedrijven staat werkgelegenheid en duurzaamheid voorop

3.1.2. Oostpoort III

Hier zijn al veel plannen voor en het gebied is al meer of minder vergeven aan een

projectontwikkelaar. Juist daarom houden wij hier vooral de werkgelegenheid en het milieu in de

gaten.

In de toekomst zullen we veel meer invloed moeten hebben op de manier waarop een gebied

ontwikkeld wordt. Het mag niet nog een keer gebeuren dat hele gebieden voor weinig mensen

veel opleveren.

Groene, schone bedrijvigheid, daarnaar moeten we streven, gezien de behoeften van de inwoners

van Harlingen en de nabijheid van de Waddenzee