Meer ruimte voor alternatieve woonvormen

Hierbij kun je bv denken aan meer-generatiewonen en tiny Houses

2.2. Wonen

De Bouwvereniging realiseert zonnepanelen op de daken van haar huurwoningen. Dat is een goed

initiatief. Toch moeten we nog meer doen aan energietransitie bij woningen.

We zetten ons in voor energieneutraal wonen en we stimuleren nieuwe plannen en ideeën om

zoveel mogelijk huishoudens deel te laten nemen aan een milieuvriendelijke leefomgeving.

2.2.1. Meer-generatiewonen

Harlingen investeerde de afgelopen tijd in sociale en betaalbare woningen voor jong en oud. Het is

tijd voor volgende stap. Niet alleen mantelzorgwoningen en woningen om langer zelfstandig in te

wonen, maar ook investeren in huisvesting voor jong én oud samen. In Nederland en omliggende

landen realiseerde men al veel projecten met groot succes. Meerdere generaties die samenwonen

en van elkaar leren, elkaar helpen en stimuleren.

GroenLinks zal initiatieven in Harlingen graag stimuleren en ondersteunen.

2.2.2. Tiny Houses

Dit is een prachtige ontwikkeling rondom bewust wonen. Niet iedereen wil een groot huis. Steeds

meer mensen hebben genoeg aan betaalbare, overzichtelijke, eigenzinnige woonruimte.

GroenLinks steunt de aanvraag voor het ontwikkelen van nieuwbouwgebieden voor Tiny Houses.

Waarom niet nog een stap verder, met het oog op energieneutraal wonen en circulaire economie?

Laten we onderzoeken of het mogelijk is met cradle-to-cradlematerialen te werken.