Een humaner incassobeleid

Het incasso gebeuren wordt op dit moment uitbesteed aan commerciële bureaus en HEFpunt. Dit leidt vooral tot winsten bij die bureaus en niet tot goede oplossingen voor mensen met schulden

2.1.7. Incassobeleid

De gemeente besteedt momenteel het incassobeleid uit aan commerciële bureaus en HEFpunt. Uit

recente berichten uit de media is gebleken dat de inzet van deze bureaus vooral leidt tot winsten

bij die bureaus en niet tot goede oplossingen voor de mensen met schulden.

GroenLinks pleit ervoor dat de gemeente dit zelf ter hand neemt, zodat mensen met schuld aan

de gemeente op een humane manier worden bijgestaan. De inzet van het Gebiedsteam, zoals die

nu al plaatsvindt, speelt hierbij een belangrijke rol.