Bescherming en respect voor Werelderfgoed Waddenzee

Aandacht voor alles wat zich afspeelt in en op de Waddenzee

1.3 Waddenzee en natuur

1.3.1. Het Wad

Het Wad is nu UNESCO Werelderfgoed. Dan moet je de bescherming goed regelen. Aan de hand

van Unesco-richtlijnen is onder meer de Duurzaam Toerisme Strategie opgesteld. Volgens een

andere Unesco-richtlijn mogen de lidstaten het exploiteren van zout, olie en gas binnen de

grenzen van het gebied niet toestaan. GroenLinks maakt zich sterk voor het naleven van die

richtlijn.