wij zoeken

Wij zoeken

Nog een nieuw bestuurslid voor GroenLinks Harlingen!

Wilt u meer informatie, bel dan met,

Sanne van Wees 0614031575

Stephanie Geurtz 0610059108

Of schrijf ons een mail

harlingengroenlinks(at)gmail.com

Bent u geinteresseerd in wat GroenLinks beweegd welke keuzes we maken om veranderingen te realiseren en wilt u ons steunen?

Dan kan een bestuursfunctie een boeiende inzet van uw talenten zijn.