Parkeerkoe?

Kijkend naar de Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 vraagt GroenLinks Harlingen zich af of B&W niet te opportunistisch is. Na het cruiseavontuur met hoge verwachtingen, komt het College nu met parkeerplannen die er niet om liegen.

In de Begroting 2016 en de Meerjarenraming 2017-2019 valt GroenLinks Harlingen op dat het College de smaak van de parkeeraandacht goed te pakken heeft. Het nieuwe parkeerbeleid ligt nog ter goedkeuring voor aan de raad, maar in de meerjarenplanning gaat B&W al uit van een extra inkomstenbron die in 2019 4 keer zo hoog ligt als in 2016. Waar haalt B&W al die extra parkeerders vandaan? Een boer zou trots zijn op een dergelijke melkkoe! Maar is het parkeren werkelijk zo'n voortreffelijke koe?