Parkeerbeleid

In het voorjaar heeft de Gemeente bepaalde keuzes gemaakt in het parkeerbeleid. Een van de locaties voor een toegestaan parkeerterrein is de Industriehaven.

Vanaf het moment van het in werking stellen van het nieuwe parkeerbeleid van de Gemeente is de locatie op de Industriehaven (P3) niet tot nauwelijks benut. Er is echter wel volop in deze locatie geïnvesteerd. De fractie wil B&W nu aan de tand voelen of B&W onze zienswijze deelt en wat de Gemeente hieraan denkt te gaan doen.

Tijdens de commissievergadering kwam het College als struisvogel uit de kast. Want B&W ziet niets in vroegtijdige beoordeling van een specifiek terrein.