Kantoren Willemshaven

Op de Willemshaven moet ondermeer een aantal kantoren verrijzen. Naar aanleiding van eerdere kanttekeningen, ook vanuit de Provincie, is de kantooroppervlakte teruggebracht van 2000 naar 1500 m2.

1500 m2 blijft fors met grote kans op leegstand. Zeker als de Willemshaven valt onder het regime Industriehaven, waar zeegebondenheid van bedrijven een voorwaarde is. GroenLinks vindt dat de gemeente te weinig rekening houdt met potentieel aan ondernemers die zich zouden willen/kunnen vestigen. Dit blijkt ook uit het willen vasthouden aan een jachthaven ipv een passantenhaven, terwijl juist een passantenhaven veel potentie in zich heeft richting het recreatieve doel van de Willemshaven.

In de schriftelijke reactie geeft B&W aan dat het kantooroppervlak gericht is op bedrijven in het recreatieve segment, waarbij Nova Zembla en Waddenvereniging de eerstaangewezen kandidaten zijn. Het blijft in de ogen van GroenLinks een groot aantal m2... De ligplaatsen zijn, aldus B&W, niet perse gericht op vaste plaatsen. Er is alle ruimte voor passanten wat het College betreft. Dit stemt positief.

Ook tijdens de raadsvergadering van 30 september 2015 blijft het hoge aantal m2 onbesproken in de beraadslagingen. Onzekerheden alom, maar de raad is akkoord... GroenLinks Harlingen nog steeds tegen!