Huisvesting asielzoekers

De actualiteit rond vluchtelingen heeft onze fractie doen besluiten een eerder al even besproken vraag naar voren te halen. Want de fractie vraagt zich af of de Gemeente Harlingen haar taakstelling wel haalt als het gaat om huisvesting van statushouders. Er gaan geluiden dat dit niet gehaald wordt.

Al eerder hebben we in de fractie stilgestaan bij het vraagstuk over de huisvesting van vluchtelingen. Omdat het nu een actueel item is, zullen we dit vraagstuk voorleggen aan het College. Want naast het huidige huisvestingsvraagstuk, komt nu ook een mogelijke verhoging aan de orde. We willen dus graag helder hebben hoever de Gemeente is met de huisvestingsopdracht vanuit het Rijk en hoe de Gemeente denkt een eventuele achterstand en de mogelijke verhoging van het quotum aan te pakken.

Tijdens de commissievergadering wist B&W ons gerust te stellen. De huidige huisvestingsopdracht wordt ruimschoots aan voldaan, waardoor B&W met vertrouwen een eventuele uitbreiding tegemoet ziet.

Eind september 2015 heeft Harlingen een aantal vluchtelingen vanuit de nieuwe instroom opgevangen in de Waddenhal gedurende tweemaal 72 uur als doorstroomvoorziening. Tijdens de raadsvergadering van 30 september is door de burgemeester aangegeven dat mogelijke vervolgopvang hiervoor in het verlengde van de eerdere beantwoording van vragen hierover van GroenLinks Harlingen, pas aan de orde is na raadpleging van burger en raad. Dit juicht GroenLinks Harlingen van harte toe!