Herplant bomen

Net voor het reces is door GroenLinks aandacht gevraagd voor de achterstanden in herplant van groen. B&W heeft toegezegd met informatie te komen. Toch blijft ook bij de begrotingsbehandeling 2016 de herplant weer achterwege als actiepunt.

De in september 2015 door B&W verstrekte informatie betreft enkel de opdracht voorzover het gaat om herplant gelinkt aan de bouwactiviteiten van de Bouwvereniging. Waar is het verlies aan bomen uit het Harlinger Bos (Zeerobbenveld) gebleven? En de N31-kap? Helaas komt ook in de Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 geen verdere herplant aan de orde.

Waar is het groene gezicht van de Gemeente Harlingen???