Cruisesteiger

De cruisesteiger lijkt bij meerdere fracties uiteindelijk toch vraagtekens op te roepen. Vraagtekens die GroenLinks al vanaf dag 1 van de plannen heeft, mede vanuit geluiden van de havendienst en het loodswezen. Het is daarom goed om te merken dat er bereidheid is om het voorstel tot de steiger alsnog in te trekken.

 

Het College wil echter verder en vraagt om akkoord voor een ontwikkelingsinvestering. Er is in de wandelgangen wat overleg geweest van diverse fracties met als doel om het agendapunt op dit moment van de agenda af te voeren voor grondiger vooronderzoek of anders tegen te stemmen. Het zal erom gaan spannen, want het gesprek heeft plaatsgevonden tussen een zevental raadsleden, inclusief het raadslid GroenLinks. Zeven raadsleden op een raad van 17...het zal erom spannen.

Het verdere vooronderzoek zou zich wat ons beter kunnen richten op een andere denkrichting, namelijk investering in de riviercruise. Er wordt door B&W behoorlijk eenzijdig gekeken naar de zeecruise, terwijl die pas mondjesmaat van de grond komt, waar de riviercruise al langere tijd draait. Dat verdient in de ogen van GroenLinks extra aandacht met de middelen van de steiger als investeringsruimte.

In de schriftelijke beantwoording geeft B&W aan dat er al volop is geïnvesteerd in de riviercruises voor het behoud van het huidige niveau. De cruisesteiger zou juist ook voor de uitbreiding van de riviercruises bedoeld zijn...

In de lijn van deze beantwoording door B&W heeft de raad het voorstel voor de cruisesteiger alsnog aangenomen, ondanks meerdere tegengeluiden, ook vanuit de coalitiepartijen. GroenLinks Harlingen is van het begin af aan tegen de steiger geweest en heeft dan ook consequent tegen dit voorstel gestemd.