Continumeting REC

In september 2015 is door de Gemeenteraad Harlingen ingestemd met een continumeting in de pijp van de REC gedurende een jaar. Een prima eerste stap, aldus GroenLinks Harlingen. (Zie ook eerdere bericht over LuchtKwaliteitsOnderzoek) Maar continu moet echt continu zijn om werkelijk conclusies te kunnen trekken. Zodoende is een motie ingediend met de oproep om na het ene jaar door te gaan met de metingen. Deze motie heeft ondanks de steun van D'66 en Wad'NPartij geen meerderheid gekregen.

De raad van de gemeente Harlingen, in haar vergadering bijeen op 30 september

Gelet op

- Het feit dat de continue meting van dioxinen in de pijp van de REC nu al in werking is en iedere maand de resultaten bekend gemaakt worden.

 

Constaterende dat:

- In het buitenland (m.n. België ) continue metingen standaard zijn.

 

Is van mening dat :

- Continue metingen de maatschappelijke onrust voor een groot gedeelte weg zou kunnen nemen.

- De proefmetingen, in de uitlaatpijp van de REC, na dit proefjaar standaard moeten worden voortgezet. Daar de apparatuur dan al in de uitlaatpijp aanwezig is en niet wederom aangeschaft hoeft te worden.

- Ongeacht de resultaten van deze metingen, de kosten voor rekening van de REC of de provincie zijn.

 

Verzoekt het college:

Zich in te spannen om deze continue meting direct, na dit proefjaar, te bewerkstellen en de raad van de ontwikkelingen in deze op de hoogte te houden.

 

En gaat over tot de orde van de dag.