Collegialisme ipv dualisme

Ook tijdens de begrotingsmaand valt het GroenLinks Harlingen weer op: de raadsfracties van de Collegepartijen missen de daadkracht om 'hun' College kritisch te benaderen.

GroenLinks Harlingen heeft netĀ als andere eenmansfracties in de raad een positie die bepalend kan zijn in bepaalde keuzes van de raad. Echter, al meermalen valt het ons op dat de keuze van de eenmansfracties eigenlijk nauwelijks meer terzake doet. Ja, in de wandelgangen wordt nog wel eens gehoord dat de keus van bijvoorbeeld GroenLinks een terechte is, maar als de raadszetel dan weer wordt ingenomen, dan hoor je de coalitiepartijen toch weer braaf achter 'hun' College aan tippelen. Voor de eenmansfracties, maar wat ons betreft vooral voor de burgerĀ een teleurstelling. Want niet het volksbelang maar het pluche spreekt....