Beheersverordening Waddenzee en Noordzee

De nieuwe Beheersverordening Waddenzee en Noordzee is duidelijk: "geen nieuwe delfstofwinning".

De fractie is blij dat de Provincie deze zinssnede ook onder de aandacht heeft gebracht in de reactienota. Want het is niet duidelijk hoe de de aanstaande zoutwinning in dit verhaal gezien moet worden. Het lijkt GroenLinks daarom goed om dit specifiek te noemen! Ook richting het Rijk kan zo duidelijk een tegenstem omtrent de zoutwinning geformuleerd worden.

Teleurstellende reactie van B&W. Zout wordt vanaf de wal gewonnen en onder de 50 meter, waarmee de winning buiten de verordening valt volgens B&W. Nadere studie van dit onderwerp lijkt nodig, zo vinden wij.