Algemene Beschouwingen 2015

Op 28 oktober 2015 is de Gemeentebegroting onderwerp van gesprek geweest in de Gemeenteraad. Zoals te doen gebruikelijk geven de raadsfracties dan in grote lijnen aan hoe zij tegenover de keuzes van raad en College staan in de Algemene Beschouwingen.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Geachte leden van de raad,

Er is in Harlingen een bloem tot bloei gekomen, niet door het mooie weer, maar door toewijding en
verzorging. Zo voelt GroenLinks de opvang van de vluchtelingen in Harlingen aan. Alle mensen die
meegewerkt hebben Proficiat !!!!!! Dit was een voorbeeld van hoe een klein stadje groots kan zijn.
Maar met de politiek gaat het minder. De nieuwe politiek behoort dualistisch te zijn, open met
onafhankelijke wethouders. De Harlinger politiek heeft de klok terug gedraaid naar het monistische
systeem. De coalitie bepaalt, samen met hun wethouders, de oppositie heeft het nakijken. De coalitie
en hun wethouders vormen een blok, waar niet door te komen is. Ook al zijn daar goede argumenten
voor.
GroenLinks is blij met de kleine behaalde succesjes. Zoals de aandacht voor het zwerfafval, het project
met de kisten op de zeedijk van “ doe mee verlos de zee”, de discussie over de plastic drinkbekertjes
tijdens evenementen, de fietsovergang Kimswerderweg/Oosterparkweg, de aandacht voor het
opknappen van de authentieke bruggen in de binnenstad. Ook is GroenLinks blij met de continu
meting van dioxinen in de schoorsteen van de REC. Dit is een speerpunt uit ons
verkiezingsprogramma. Wij zullen blijven strijden om deze continu meting, ongeacht de resultaten,
ook direct na dit proefjaar door te zetten. Al is dit alleen al om onrust onder de bevolking weg te
nemen.
Waar in stukken en notities over duurzaam gesproken wordt , zal GroenLinks ervoor waken dat dit
niet alleen bij grote woorden blijft. En zal kritisch blijven op de uitvoering van deze duurzaamheid.
GroenLinks wil zich blijven inzetten voor veilig en toegankelijk fietsverkeer. De gemeente heeft de
veiligheid hoog in het vaandel (N31 fietsoversteekplaats). Hierin past ook: fietsers voorrang op
rotonde. Graag zien we een voorstel dit aangaande van het college tegemoet. Ook blijft GroenLinks
de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal beleid kritisch volgen. Wij vinden dat er voor de
minima voldoende betaalbare huurwoningen in het onderste segment behouden en gebouwd
moeten worden.
Wat betreft kortparkeren in de stad kan GroenLinks instemmen met de nota parkeerbeleid. Wat
betreft het langparkeren aan de Harlingerstraatweg niet. Wij vinden dat alle parkeer accommodaties
niet in handen mogen zijn van 1 ondernemer. Dit is in strijd met vele regels. Ook vindt GroenLinks
dat dit bestaande contract niet verlengt moet worden, maar er opnieuw moet worden aanbesteed.
De gemeente moet zich niet wederom in de zoveelste strop begeven.
GroenLinks heeft altijd bezwaar gehad tegen grote geldverslindende projecten, zoals het in het
verleden veel te duur aangekochte Spaansen terrein (6 miljoen), de Tall Ship Race ( 1 miljoen) en de
Cruise steiger (2 miljoen). Terwijl een drinkwatervoorziening van nog geen 3000 euro in het verleden
werd afgewezen vanwege te hoge kosten. Overigens blijft dit onderwerp onze aandacht houden.

Wij zijn blij met de milieu categorisering, opgelegd door de provincie tot categorie 5, in de nieuwe
industrie haven. GroenLinks ziet hierin kansen voor de haven, gelegen aan “werelderfgoed en
natuurgebied Waddenzee“. Het consortium, welke een scheepsassemblagewerf wil exploiteren, geeft
ook aan blij te zijn met deze categorisering. Men geeft aan graag in een schone haven te produceren.
Hier liggen ook de kansen voor onze haven: maak gebruik van het feit dat we aan het werelderfgoed
liggen, zoek bedrijven welke in een schone omgeving willen produceren, of gebruik willen maken van
het marketingproduct “Waddenzee“. We zouden de milieuvriendelijkste haven van Europa kunnen
zijn! De gemeente zou de ligging en de milieunorm moeten benutten bij het aantrekken van
bedrijven. Hier ligt een uitdaging.
GroenLinks wenst bestuurlijk Harlingen voor de komende periode veel VISIE toe.