Afdelingen onder het mes

De afdelingen van GroenLinks in Noordwest Friesland gaan onder het mes. Dit heeft te maken met de aanstaande gemeentelijke herindeling per 2018.

In het voorjaar van 2015 is aan de betrokken afdelingen in Noordwest Friesland gevraagd akkoord te gaan met het opstarten van samensprekingen. Als grootste afdeling is de rol van voortrekker in handen gelegd van GroenLinks Harlingen/Franekeradeel/Vlieland/Terschelling. Het bestuur heeft Henk Bosma aangesteld als procesbegeleider. Voor de afdeling Menaam/Het Bildt zal Dukkie van der Ploeg de honneurs waarnemen. Het is de bedoeling dat zij samen een plan de campagne opzetten richting de herindeling, rekening houdend met de herindelingsverkiezingen op 22 november 2017.