Aanvulling Beheersverordening Waddenzee en Noordzee gevraagd

De Beheersverordening Waddenzee en Noordzee kan wat GroenLinks Harlingen betreft een uitstekende basis zijn voor het tegengaan van zoutwinning door de zinssnede "geen nieuwe delfstofwinning" (zie andere item op onze pagina). Vanuit de reactie van het College in Harlingen is dit echter alsnog een probleem. Zodoende heeft GroenLinks Harlingen het standpunt tegen zoutwinning kracht willen bijzetten met een amendement op de Beheersverordening. Helaas tevergeefs, want op de Wad'nPartij Harlingen na, snapte niemand in de raad het punt...

De raad van de gemeente Harlingen, in vergadering bijeen op ……30 september 2015…………………….

Gelezen: beheersverordenig Waddenzee en Noordzee………………

van mening dat :

-Delfstoffenwinning beneden de 50 meter onder het Wad niet toegestaan is, dus ook niet vanaf de wal. Dit ook geld voor zoutwinning vanaf de wal.

 

Besluit de tekst van het raadsbesluit d.d.30-9-2015 ……agendapunt10 …. als volgt te wijzigen:

-Pagina 28 : Diepe delfstoffen beneden 50 meter is niet toegestaan, aanvullen met: ook niet vanaf de wal.

 

En gaat over tot de orde van de dag.